คัดลอกโค้ดหน้า หนังสือราชการจาก สพป.ถึงโรงเรียน


ขั้นที่ 1 ตั้งค่าเบื้องต้น
    สี พื้นหลัง     จำนวนที่จะแสดงต่อหน้า
ขั้นที่ 2 สร้างโค้ดพร้อมตัวอย่าง
ขั้นที่ 3 นำโค้ดไปใช้งาน