ชื่อ - สกุล :นายเกียรติศักดิ์ ชีพอุบัติ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :