ชื่อ - สกุล :นายแสงสุรี ทศไกร
ตำแหน่ง :พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :