ชื่อ - สกุล :นางลำภู บัวบาลบุตร
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :