ชื่อ - สกุล :นางสาวพัชรากร เจริญภูมิ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :300 หมู่ 1 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Telephone :0858526390
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :