ชื่อ - สกุล :นายวสันต์ ดาปาน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :52 หมู่ 8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Telephone :
Email :nanongtum@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :