ชื่อ - สกุล :นายณัฐพล ตาทอง
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อบต.นาหนองทุ่ม 52 หมู่.8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Telephone :043-009-70
Email :nanongtum@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :