ชื่อ - สกุล :นายธิษณ์พิสุทธิ์ พุทธวงษ์
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0898437704
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :