หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ)
โดย : jiraporn
อ่าน : 1226
จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์