หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : งานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอำเภอชุมแพเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart ชุมแพ (เมืองอัจฉริยะ)รุ่นที่ 1
โดย : jiraporn
อ่าน : 170
เสาร์์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์